Prywatność

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych.

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej www.sigg.gpw.pl, określa podstawy prawne przetwarzania, sposoby zbierania i wykorzystywania danych osobowych, a także przedstawia informacje na temat praw osób fizycznych, których dane są przetwarzane.

Definicja danych osobowych

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. GPW przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania oraz okresy przechowywania.

Administrator danych

Administratorem danych jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą ul. Książęca 4, 00-490 Warszawa.

GPW powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych pod adresem iodgkgpw@gpw.pl.

Bezpieczeństwo danych

GPW podjęła szereg działań, by jak najlepiej zabezpieczyć Państwa dane osobowe przed utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, a w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. Dotyczy to zarówno zabezpieczenia za pomocą środków technicznych, jak i rozwiązań organizacyjnych.

Cele przetwarzania

Częścią serwisu GPW jest serwis GPWTrader poświęcony edukacji giełdowej, za pośrednictwem tego serwisu zbierane są dane uczestników przedsięwzięć edukacyjnych, w tym dane uczestników Szkolnej Internetowej gry Giełdowej Szczegółowe informacje o okresie oraz sposobie przetwarzania danych są określone w formularzach zgłoszeniowych oraz Regulaminie konkursu.

Podstawy przetwarzania danych

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych lub zgoda osoby, której dane dotyczą.


W przypadku, gdy przetwarzanie danych jest konieczne do spełnienia obowiązku wynikającego z prawa, np. przepisów podatkowych wynikających z konieczności wykazania lub udokumentowania świadczenia usług, przetwarzanie odbywa się na podstawie tego obowiązku prawnego;


Szczegółowe informacje na temat podstawy celu i zakresu, przetwarzania danych osobowych, odbiorców danych znajdują się na formularzach umieszczonych na stronie www.sigg.gpw.pl, za pośrednictwem, których zbierane są dane osobowe uczestników poszczególnych programów lub konkursów edukacyjnych oraz w regulaminach tych przedsięwzięć.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora - przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia, z zastrzeżeniem warunków wynikających z właściwych przepisów prawa, w tym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania była zgoda - do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W szczególności każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w celu wysyłania informacji marketingowych.

Cookies

Dla potrzeb zarządzania serwisem i usprawnienia nawigacji używane są pliki cookies. Pliki cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu GPW. Każdy użytkownik ma możliwość wyłączenia w swojej przeglądarce opcji przyjmowania cookies, ale może to wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych. Szczegółowe informacje na temat plików cookies są dostępne w Polityce Cookies.

Inne informacje

Serwis gromadzi także anonimowe dane dotyczące statystyki odwiedzin serwisu, korzystając z usługi Google Analytics. Narzędzie działa w oparciu o pliki cookie i nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osoby.

Serwis przetwarza również dane przekazywane podczas komunikacji elektronicznej: numery IP przypisane do komputerów i innych urządzeń w sieciach teleinformatycznych, zarejestrowane w logach systemów informatycznych GPW, w tym w związku z odwiedzaniem witryn internetowych w domenie GPW dane te są przetwarzane w celu zapewnienia odpowiedniej funkcjonalności oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego systemów teleinformatycznych GPW. W serwisie umieszone są przekierowania do serwisów społecznościowych. GPW nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie danych osobowych lub innych informacji wprowadzonych przez użytkowników do serwisów społecznościowych.

Serwis może zawierać linki do strony internetowych innych podmiotów. GPW nie odpowiada za polityki ochrony prywatności stosowane przez właścicieli stron, do których linki zamieszcza w swoim serwisie.

Dane kontaktowe Administratora

Wszelkie zapytania i wnioski związane z przetwarzaniem przez GPW danych osobowych mogą Państwo kierować na adres mailowy: iodgkgpw@gpw.pl.